ISAIR Members

1. Download Application_Form

, and send to isair2018@gmail.com

2. Member List

NAME, Member’s ID
Huimin Lu, 160001
Tongwei Ren, 160002
Dong Wang, 160003
Quan Zhou, 160004
Mingwei Cao, 170001
Hao Gao, 170002
Shiming Ge, 170003
Xin Jin, 170004
Rushi Lan, 170005
Xing Xu, 170006
Yin Zhang, 170007
Hu Zhu, 170008
Haiyong Zheng, 170009
Jihua Zhu, 170010
Zongyuan Ge, 170011
Li He, 170012
Wenda Zhao, 170013
Lizheng Deng, 170014
Shenglin Mu, 170015
Guangwei Gao, 170016
Ting Wang, 170017
Xiaogang Cheng, 170018
Kai Hu, 170019
Haitao Cheng, 170020
Weihua Ou, 180001
Wenpeng Lu, 180002
Yun Liu, 180003
Fei Li, 180004
Huihuang Zhao, 180005
Hua Chen, 190001
Zhenlong Du, 190002
Xipeng Pan, 190003
Ruijun Liu, 190004