ISAIR Members

1. Join US Now!

If you wish to become ISAIR member, you should submit your application through https://isair.site/memberapp/

1) ISAIR membership is FREE of charge;
2) ISAIR members must submit at least 1 paper to ISAIR conferences each year;
3) ISAIR members must review at least 10 papers each year;
4) ISAIR members have the discount for registering their papers;
5) ISAIR members will serve as the PC members of ISAIR conferences.

○Board of Directors

• H. Lu, Kyutech, Japan (Chair)
• J. Guna, UL, Slovenia (European Vice-Chair)
• Z. Ge, MU, Australia (Oceania Vice-Chair)
• Y. Zhang, UESTC, China (Asia Vice-Chair)
• G. Srivastava, BU, Canada (North America Vice-Chair)
• W.F. Fuentes, UABC, Mexico (Latin America Vice-Chair)
• Y. Wang, US, UK (United Kingdom Vice-Chair)
• R. Lan, GUET, China (IEEE TC Secretary)

Outstanding Contribution Award

• Tongwei Ren,Nanjing University,China(For contributions to organize ISAIR2018)
• Jimei Peng,Kyungpook National University, South Korea(For contributions to organize ISAIR2019)
• Rushi Lan,Guilin University of Electronic Technology,China(For the leadership in contributing ISAIR from 2017 to 2020)

2. Member List

NAME, Member ID
Huimin Lu, 160001
Tongwei Ren, 160002
Dong Wang, 160003
Quan Zhou, 160004
Mingwei Cao, 170001
Hao Gao, 170002
Shiming Ge, 170003
Xin Jin, 170004
Rushi Lan, 170005
Xing Xu, 170006
Yin Zhang, 170007
Xiaogang Cheng, 170008
Haiyong Zheng, 170009
Jihua Zhu, 170010
Zongyuan Ge, 170011
Hu Zhu, 170012
Wenda Zhao, 170013
Lizhen Deng, 170014
Shenglin Mu, 170015
Guangwei Gao, 170016
Ting Wang, 170017
Shota Nakashima, 170018
Kai Hu, 170019
Haitao Cheng, 170020
Weihua Ou, 180001
Wenpeng Lu, 180002
Yun Liu, 180003
Fei Li, 180004
Huihuang Zhao, 180005
Hua Chen, 190001
Zhenlong Du, 190002
Xipeng Pan, 190003
Ruijun Liu, 190004
Yu Luo, 190005
Mohammed Mahmoud, 190006
Teng Li, 190007
Tao Lu, 190008
Shanmin Pang, 190009
Zhibin Yu, 190010
Limei Peng, 190011
Wankou Yang, 190012
Yuantao Chen, 190013
Yongzhong Cao, 190014
Csaba Beleznai, 190015
Joze Guna, 190016
Mario G.C.A. Cimino, 190017
Jinjia Zhou, 190018
Jianping Gou, 190019
Xin Kang, 190020
Chiew-Foong Kwong, 190021
Yan Cheng, 190022
Zhenghao Shi, 190023
Xinggang Wang, 190024
Fei Xu, 190025
Qiumei Pu, 200001
Fangqing Sheng, 200002
Heyou Chang, 200003
Xiaoliang Feng, 200004
Yaochen Li, 200005
Xuebin Qin, 200006
Jianxin Liu, 200007
Peng Liu, 200008
Meng Yang, 200009
Jiangfeng Zeng, 200010
Zhe Chen, 200011
Fengquan Zhang, 200012
Song Deng, 200013
Mei Wang, 200014
Li Ma, 200015
Fang Hu, 200016
Bin Liu, 200017
Jianmin Lu, 200018
Xiaohong Cai, 200019
Ranran Wang, 200020
Lili Wan, 200021
Chi Jiang, 200022
Quan Liu, 200023
Gautam Srivastav, 200024
Alireza Jolfaei, 200025
Shuai Luo, 200026
Long Hu, 200027
Yi Chen, 200028
Yichun Wang, 200029
Amit Singh, 200030
Zongyuan Ge, 200031
Ning Tan, 200032
Yongjun Zhang, 200034
Huiju Wang, 200035
Jialiang Shen, 200036
Liu Xu, 200037
Keliang Jia, 200038
W. Konrad Karcz, 200039
Jianqiang Huang, 200040
Chunkai Zhang, 200041
Xiaogang Xiong, 200042
Funzhen Sun, 200043
Mansi Sharma, 200044
Xin Nie, 200045
Ainul Akmar Mokhtar, 200046
Fei Long, 200047
Jianming Zhang, 200048
Qiao Su, 210001